De Peuterspeelzaal

Foto kinderen in de kring op de peuterspeelzaal bij KindH

Samen spelen, leren en groeien

De kracht van de peuterspeelzaal is dat peuters als groep bezig zijn met spelen en ontwikkelen. Samen spelen, samen in de kring, samen liedjes zingen en praten over een thema. Wachten op je beurt, even stilzitten in de kring en de aandacht bij een thema houden. We zien dat de peuters daar veel plezier in hebben!

Natuurlijk is er ook individuele aandacht. We volgen de ontwikkeling van je peuter en bieden elk kind de begeleiding die hij of zij nodig heeft. We zijn steeds spelenderwijs bezig met de ontwikkeling en zo bereiden we de peuters voor op de basisschool.

Is jouw kindje (bijna) 2 jaar? Kom gerust eens kijken op een van onze peuterspeelzalen!

Foto van kinderen die worden voorgelezen op de peuterspeelzaal

Taalontwikkeling bij peuters

De taalontwikkeling van de peuters krijgt veel aandacht en je zult merken dat je peuter steeds meer woorden kent. We werken in blokken van drie weken aan steeds een nieuw thema. In elk thema zitten vaste woorden die steeds weer terugkomen en zo door de peuters vanzelf opgepikt worden.

Thuis kan je samen met je peuter meedoen met de thema’s van de peuterspeelzaal. Via Bitcare, de software voor ouders, wordt er elke week een themabrief vrijgegeven om ook leuke opdrachtjes samen thuis te doen.

Jongetje bij glijbaan peuterspeelzaal Uithuizen

Ontwikkeling, gezondheid en beweging

We hebben de laatste jaren veel geleerd over bewegen met peuters en we bieden uitdagende gymlessen aan. We genieten samen van fruit eten en nieuwe dingen proeven. Samen bouwen en samen ontdekken. Wat kinderen zien, willen ze proberen. Die nieuwsgierigheid willen we zoveel mogelijk inzetten en sterker maken.

Ook letten we goed op de individuele ontwikkeling van jouw peuter. We overleggen over wat we zien en wat we van jullie als ouders horen, zodat je peuter krijgt wat bij hem of haar past.

Met onze interne begeleiding hebben we daarvoor extra kennis en ervaring in huis. Ook werken we samen met het centrum voor jeugd en gezin en vele zorgaanbieders.

Kinderen doen mee in de kring op de peuterspeelzaal

Voor ouders

De speelzaal is er ook voor de ouders! Er is veel tijd bij het brengen en halen van je peuter. Ook staat regelmatig de koffie klaar en krijg je bij elk thema een themabrief mee naar huis.

Verder organiseren we ouderavonden of ouderochtenden, waar opvoeding, voeding en taal centraal staan.

Ook voor vragen of twijfels bijvoorbeeld over de opvoeding, zindelijkheid, eten, peuterpuberteit, jaloers zijn enzovoorts kan je bij onze leidsters terecht.

Samen leren bij KindH

Extra hulp

Het kan zijn dat jouw kind extra hulp nodig heeft op het gebied van taal, motoriek of sociaal emotionele ontwikkeling. Vaak is dit op het consultatiebureau al besproken. Om deze extra begeleiding te kunnen geven, bieden we vroeg- en voorschoolse educatie programma’s (VVE). Dit is geen school, maar spelenderwijs bereiden we je kind voor op de basisschool. Zodat je kind daar alles kan leren wat je kind nodig heeft.

Met onze interne begeleiding hebben we daarvoor extra kennis en ervaring in huis. We hebben op 9 locaties een VVE groep en al onze pedagogisch medewerkers zijn VVE geschoold.

Kom kennismaken!

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor jullie gezin? Neem contact met ons op, we staan je graag te woord!

Aansluiten bij school

De peuterspeelzaal bereidt je kind spelenderwijs voor op de basisschool. Wij werken samen met scholen en andere organisaties voor een soepele overgang naar de school van jouw keuze. Ook bij achterstand bieden we speciale programma’s.

Aansluiten bij dagopvang

Wij bieden een compleet kinderopvang pakket mét peuterspeelzaal, dagopvang en BSO. Voor de peuterspeelzaal kan je sinds 2018 ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor vragen hierover kun je altijd bij ons terecht.

Inspectie

Over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport van de onderwijsinspectie dat onze stichting een voorbeeld voor anderen is. We zijn trots op deze prestatie en willen dit graag laten zien!