Vroeg- en voorschoolse educatie

Foto kinderen in de kring op de peuterspeelzaal bij KindH

Vroeg- en voorschoolse educatie

Wanneer je kind een (taal) achterstand heeft of dreigt op te lopen, komt je kind in aanmerking voor een VVE programma. Dit wordt geregeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Je kind heeft dan recht op extra ondersteuning en begeleiding. VVE is geen school, maar spelenderwijs bieden we extra ondersteuning. Zo is je kind goed voorbereid op de basisschool.

Vanaf 2,5 jaar bieden we onze VVE programma’s aan tot en met groep 1 en 2 van de basisschool. Komt jouw kind in aanmerking voor VVE?

Speelhoek Thema bij KindH

VVE Groep

Voor kinderen vanaf 2,5 jaar hebben wij op 9 locaties een VVE groep waarin we je kind extra kunnen ondersteunen in de ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE-opgeleid en gespecialiseerd in het aanbieden en uitvoeren van VVE programma’s. Per VVE begeleider hebben we plaats voor maximaal acht kinderen.

We hebben de VVE ruimtes speciaal ingericht zodat ze ontwikkeling stimuleren. Zo is er altijd een thematafel met materialen en zijn er woordkaarten en speelhoeken waar kinderen volop ruimte kunnen geven aan hun fantasie. Puzzels en spelletjes staan open in de kast zodat kinderen zelf toegang hebben tot de materialen.

Er wordt gewerkt met het programma “Piramide”. Op sommige locaties in combinatie met het taalstimuleringsprogramma “Ik ben Bas”. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema’s wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd.

Muziek maken in de kring bij KindH kinderopvang

Extra ondersteuning en stimulering

We stimuleren de ontwikkeling van je kind op de gebieden van taal, rekenen, motoriek en sociaal emotioneel. Voor ieder kind maken we een eigen ontwikkel plan. In dit plan staat welke doelen we hebben voor jouw kind en hoe we samen aan de doelen gaan werken. Elk half jaar plannen we een gesprek met jullie als ouders. Dan praten we over hoe het gaat en hoe je kind zich ontwikkelt.

Door deze gesprekken en door goed te kijken naar je kind kunnen we ons aanbod afstemmen op wat jouw kind nodig heeft. We kunnen bijvoorbeeld extra taken aanbieden in kleinere groepen, één op één begeleiding bieden bij het gymmen en bewegen, begeleiden van het spelen of extra oefenen met het opzeggen van getallenreeksen.

Elke 3 of 4 weken werken we met een nieuw thema. De inspiratie hiervoor halen we uit de Piramide methode.

 

Kind op Glijlbaan bij KindH

Samen met Ouders

Wij werken samen met je kind maar vooral ook met jou. Als ouder ken je je kind het best. Daarom vinden wij het extra belangrijk om samen stappen te zetten in de ontwikkeling van je kind. We werken hiervoor met de methode ‘Opstapje’. Als ouder word je actief betrokken bij de thema’s waar we mee werken. We geven themabrieven mee naar huis en geven tips en informatie over ontwikkeling bij jonge kinderen.

Ook werken we met het platform Bitcare. Hier staat informatie in over de dag van je kind en de ontwikkeling van je kind. Tijdens het halen en brengen hebben is er tijd voor vragen of een praatje. Ook kun je altijd een afspraak maken voor een gesprek, wanneer je bijvoorbeeld meer vragen hebt.

Ieder jaar organiseren we op elke VVE locatie een ouderavond. Vaak doen we dit samen met bijvoorbeeld de bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een logopedist. Ook organiseren we twee keer per jaar een koffieochtend, samen met het CJG. Op de koffieochtend staat een thema centraal, zoals bijvoorbeeld ‘praten met je kind’. Deze ochtenden zijn speciaal om ouders met elkaar in contact te brengen en je bent dan ook van harte welkom voor vragen of een gesprek.

Wil je meer weten over ons VVE aanbod? Of wil je kennismaken en komen kijken op een van onze locaties? Dat kan!

Wil je meer weten over VVE?

Heeft jouw kind behoefte aan extra ondersteuning op de opvang of op school?
Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Klaar voor de basisschool

De VVE groep bereidt je kind spelenderwijs voor op de basisschool. Wij werken samen met scholen en andere organisaties voor een soepele overgang naar de school van jouw keuze. Wil je weten of jouw kind in aanmerking komt?

Aansluiten bij dagopvang

Wij bieden een compleet kinderopvang pakket mét peuterspeelzaal, dagopvang en BSO. Voor de peuterspeelzaal kun je sinds 2018 ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor vragen hierover kun je altijd bij ons terecht.

Inspectie

Over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport van de onderwijsinspectie dat onze stichting een voorbeeld voor anderen is. We zijn trots op deze prestatie en willen dit graag laten zien!