Inventarisatie opvang Roodeschool

We zouden in de loop van het jaar willen starten met kinderopvang van 0 t/m 12 jaar. Om een passend aanbod in opvang te kunnen voorzien, inventariseren we bij KindH graag de behoeftes van (aanstaande) ouders. Vandaar dat wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van waar de behoefte ligt in Roodeschool.

Op dit moment biedt KindH peuteropvang aan op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08:15 uur tot 12:15 uur in Roodeschool.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen vragen we deze vragenlijst zoveel mogelijk te delen met familie, vrienden, kennissen en andere mogelijk geïnteresseerden.

Team van KindH

Vragenlijst inventarisatie opvang Roodeschool