De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst verbeteringen doorgevoerd met als doel zoveel mogelijk te voorkomen dat ouders kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. Wij als kinderopvangorganisatie zijn onderdeel van de verbeteringen: Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor kinderopvangorganisaties verplicht om maandelijks opvanggegevens aan te leveren.

Daarnaast heeft de Belastingdienst op 2 juli 2020 de Kinderopvangtoeslag app gelanceerd (te downloadne in de Appstore of de Google Play store). Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast is de Belastingdienst in staat om ouders met behulp van de aangeleverde gegevens ook een signaal te geven via de app. Bijvoorbeeld als hun kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt. Daarmee herinneren ze ouders eraan een wijziging door te geven als dat nodig is en wordt de kans op het terugbetalen van toeslag kleiner. De eventuele wijziging kan dan direct via de app worden doorgegeven.

Als derde verbeterpunt biedt de Belastingdienst persoonlijke begeleiding aan ouders waarbij de kans groot is dat zij veel toeslag terug moeten betalen. Zij kunnen intensief worden begeleid bij het doorgeven aan wijzigingen voor hun kinderopvangtoeslag. Kijk hier waar een Toeslagservicepunt bij u in de buurt is.

In september 2020 wordt als onderdeel van deze verbeteringen een online campagne gelanceerd: ‘Geef wijzigingen kinderopvangtoeslag tijdig door’

Wist u dat …

1. … de kinderopvangtoeslag die je maandelijks ontvangt een voorschot is?
2. … dit betekent dat de toeslag gebaseerd is op een schatting van hoe uw situatie er dat jaar uitziet? En dat de hoogte van het voorschot kan veranderen als er iets
verandert?
3. … het daarom belangrijk is om veranderingen in uw situatie, zoals in het inkomen of het aantal opvanguren, meteen door te geven aan Belastingdienst/Toeslagen?
4. … u uw gegevens gemakkelijk checkt en wijzigt via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag?
5. … na afloop van het jaar definitief berekend wordt op hoeveel toeslag je daadwerkelijk recht had?

Tip: Heeft u een wisselend inkomen of een wisselend aantal opvanguren? Zet dan voor ieder kwartaal een reminder in uw agenda om uw gegevens te checken en zo nodig meteen aan te passen.

Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.