Als gevolg van de corona-maatregelen zijn alle scholen en kinderdagverblijven gesloten. Alleen ouders die werken in de vitale sector mogen opvang afnemen. Stichting KindH biedt in deze periode opvang waar nodig is in samenwerking met de scholen. En men is actief op de digitale snelweg.

Opvang

De kinderen die opvang nodig hebben, zijn welkom op drie verschillende locaties. Dit kan in Uithuizermeeden en in Uithuizen. Vorig jaar heeft Stichting KindH haar takenpakket uitgebreid door een dagopvang te beginnen in Uithuizen, op de Maarweg. Ouders konden daar altijd al terecht voor de peuterspeelzaal, wanneer hun kind 2 jaar werd. Alies Kap, coördinator van Stichting KindH, vertelt: “Ouders met jongere kinderen kunnen bij ons terecht voor opvang. Op de dagopvang is een ruimte gecreëerd voor baby’s en is er een slaapkamer met meerdere bedjes. Ook nu blijven ouders, waar nodig is, onder andere op deze locatie welkom. Voor kinderen die wat ouder zijn is onze locatie geopend in de nieuwe school in Uithuizen”.

Digitaal

De stichting heeft vorig jaar geïnvesteerd in een digitaal systeem om met ouders in contact te komen. “Ook staan er gegevens in, zoals het contract en de planning. Via Bitcare worden foto’s geplaatst waar alleen ouders bij kunnen en zijn er verhalen te lezen over wat hun kind heeft gedaan bij ons” aldus Kap. Het systeem wordt nu ook gebruikt voor kinderen die thuis moeten blijven. Er worden bijvoorbeeld knutseltips geplaatst, zodat ouders samen met hun kind iets leuks kunnen doen. Maar ook is er voor het programma Bereslim een link geplaatst waarmee er digitaal kan worden voorgelezen en ontwikkelgerichte spellen kunnen worden gespeeld.
De pedagogische medewerkers van Stichting KindH hebben nagedacht over activiteiten voor kinderen die thuis gedaan kunnen worden. Alle ideeën worden geplaatst op de Facebookpagina van kinderopvang Stichting KindH. “Het motto van de stichting is ‘Samen spelen zonder drempels, samen leren zonder grenzen’. Ook in deze tijd streven we daar naar” zegt Kap.

Filmen

“Onder de medewerkers is er een mooi initiatief gestart. “Zo maken de leidsters thuis filmpjes over een thema en op de manier zoals juf dit anders in de kring zou doen. In de filmpjes komt alles aan bod wat er ook op de dagopvang en peuterspeelzaal wordt aangeboden. Spelenderwijs wordt er geteld, gezongen en verteld” aldus Kap. De filmpjes worden op YouTube geplaatst. “We krijgen enthousiaste berichten van ouders. Ze zijn erg blij met deze nieuwe manier van verbinding” vertelt Kap. Zij is trots op haar collega’s op de flexibele manier waarop iedereen met de situatie om gaat. “Je ziet dat ze allemaal gewend zijn te anticiperen en mee te denken. Dat gebeurt op een creatieve manier”.