Bestuur & Organisatie

Spelen en leren bij KindH - Voorbeeld Dagopvang met pedagogisch medewerker

Stichting KindH

Hoofdstraat West 5b
9981AA Uithuizen

Tel: 0595-432603

info@kindh.nl

Meer info:

Lees ons Beleidsplan »
Bekijk de inspectierapporten »
Werken bij KindH »

Bestuur en organisatie

Het kinderopvangwerk in gemeente Het Hogeland wordt uitgevoerd door Stichting KindH. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan. De dagelijkse leiding van het kinderopvangwerk is in handen van de coördinator.

De organisatie van de stichting bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder wordt per onderdeel uitgelegd wat de taak is en wie die uitvoert.

Bestuur

Het bestuur van Stichting KindH is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en voor toezicht op de uitvoering hiervan. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De contactpersoon voor het bestuur is: Wessel Bruining, bestuur@kindh.nl.

Coördinator

De coördinator is Alies Kap. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en is een schakel tussen bestuur, leidsters en ouders. Tevens is zij algemeen aanspreekpunt. Haar mailadres is coordinator@kindh.nl.

Administratief medewerker

Alida Slagter is administratief medewerker en ondersteunt het bestuur en de coördinator. Zij verzorgt de administratie, de plaatsing en de incassering van de ouderbijdragen en het inschrijfgeld. Haar emailadres is a.slagter@kindh.nl.

Interne Begeleiding

Marjan Veldman is HBO Beleidsmedewerker en Interim Intern Begeleider. Zij biedt binnen de organisatie begeleiding aan de leidsters en de ouders wat betreft kinderen met een extra (zorg)vraag. Verder coördineert zij de samenwerking met de basisscholen en het consultatiebureau. Haar emailadres is m.veldman@kindh.nl.

Ouderbetrokkenheid

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders. Zij verzorgen plaatselijke acties en zijn beschikbaar voor de leidster om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De cliëntenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per peuterspeelzaal, afkomstig uit de oudercommissie. De raad vergadert minimaal twee keer per jaar met de coördinator en heeft inspraak met betrekking tot beleid en uitvoering.

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit drie leidsters die regelmatig met de coördinator overleggen over beleid en uitvoering.

Vrijwilligers en stagiaires

Ineke Boxma is bij KindH verantwoordelijk voor de coördinatie BSO, stage en vrijwilligers. De vrijwilligers en stagiaires ondersteunen de leidster op de groep. Stagiaires werken daarbij aan hun leerdoelen. Vrijwilligers werken op basis van een vrijwilligerscontract, stagiaires op basis van een stagecontract. Alle vrijwilligers hebben een Verklaring omtrent het Gedrag ingeleverd.