Missie & Visie

Samen naar school Missie en visie van KindH

Missie

Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen, om volwaardig mee te doen en samen op te groeien. Inclusiviteit betekent voor ons dat kinderen die (soms tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben en kinderen met een (levenslange) beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving. Deze kinderen zijn dus ook bij KindH welkom.

Onze missie komt tot uiting in onze samen naar school klas, de VVE groepen, peuterspeelzaal, onze dagopvang en BSO’s. Samen met een hecht team bieden we deze opvang met veel plezier aan. We hebben op deze manier plaatsen gecreëerd waarin ieder kind kan groeien en bloeien.​

Dagopvang KindH

Visie

Elk kind is uniek en volgt de eigen ontwikkeling in het eigen tempo. De ontwikkeling van het kind wordt bepaald door de wisselwerking tussen de aangeboren aanleg en de invloed van de omgeving, zoals het gezin, andere opvoeders, de school en vriendjes. Ieder kind verdient optimale ontwikkelingskansen om uit te groeien tot een zelfstandig, sociaal en evenwichtig mens.

We sluiten aan bij de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A Riksen-Walraven. Mevr. Riksen- Walraven stelt dat het opvoedingsdoel ervaren van emotionele veiligheid wat haar betreft basaal is. Ook voor onze opvang is dit een belangrijk uitgangspunt. Een kind dat zich veilig voelt in zijn omgeving, kan zich ontspannen en kan zichzelf zijn. Het kind voelt zich goed en heeft energie en de drang om te leren en zich te ontwikkelen.