Partners & samenwerken

Kindje met lichamelijke beperking leren op gewone school

Samenwerken

Onze organisatie werkt veel samen op het gebied van opvang, zorg en educatie. We verbinden andere organisaties en delen onze kennis binnen deze gebieden.

Ben je op zoek naar een samenwerking? Sluit jouw organisatie aan bij wat wij doen? Of heb je een mooi idee of initiatief en ben je op zoek naar kennispartners?

Ons team

We werken met een hecht team van vaste pedagogisch medewerkers. Centraal bij het bieden van emotionele veiligheid is een warme en vertrouwde relatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Hierbij vinden we het belangrijk dat er zoveel mogelijk vaste medewerkerszijn en dat er, zo mogelijk, een vaste kern van kinderen in een stamgroep is.

Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve vaardigheden, hebben oog voor verschillen tussen de kinderen, hebben aandacht voor ieder kind afzonderlijk én voor de groep als geheel.

Wij werken samen met o.a

GGD Groningen