Kosten

Kosten BSO

Het bruto uurtarief dat wij voor 2023 hanteren is:

Buitenschoolse opvang (51 weken)*

€ 8,10

Buitenschoolse opvang (40 weken)

€ 8,60

Buitenschoolse opvang flexibel bundel (51 weken)*

€ 8,30

Buitenschoolse opvang flexibel bundel (40 weken)**

€ 9,-

Buitenschoolse opvang volledig flexibel

€ 9,40

Buitenschoolse opvang vakantieweken

€ 9,-

 

Bij de prijs inbegrepen:

Bij de buitenschoolse opvang is bijna alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft aan verzorging, ontbijt en lunch inbegrepen. Uitzondering hierop is dieetvoeding.

Activiteiten, uitstapjes en materialen  voor reguliere BSO-activiteiten zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bijzondere activiteiten geldt een meerprijs. (Bijvoorbeeld extra uitstapjes in de schoolvakanties)

Kosten Dagopvang

Dagopvang (51 weken)*

€ 9,10

Dagopvang (40 weken)

€ 9,60

Dagopvang flexibel bundel (51 weken)*

€ 9,60

Dagopvang flexibel bundel (40 weken)**

9,90

Kosten Peuterspeelzaal

Elke ouder betaalt een ouderbijdrage per maand. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en zal dus per gezin anders zijn.

Peutergroep (40 weken)

€ 9,60

Per dagdeel peuterwerk wordt 4 uur in rekening gebracht.

Als je kinderopvangtoeslag krijgt, vergoedt de belastingdienst een percentage van de uurprijs. De uurprijs waarover de toeslag wordt berekend is € 9,06. Afhankelijk van het aantal uren kinderopvangtoeslag dat je kunt krijgen, kun je voor een, twee of meer dagdelen kiezen.

Als je geen kinderopvangtoeslag krijgt, zie je in het overzicht hieronder wat je ouderbijdrage per uur is. Kinderen die via deze regeling komen, kunnen maximaal 8 uur per week komen (twee dagdelen).

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2023 Ouderbijdrage peuteropvang 2023 per uur
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 21.278 € 0,36 € 0,36
€ 21.279 € 32.715 € 0,45 € 0,39
€ 32.716 € 45.018 € 0,97 € 0,49
€ 45.019 € 61.231 € 1,52 € 0,50
€ 61.232 € 88.015 € 2,63 € 0,74
€ 88.016 € 121.965 € 4,48 € 1,15
€ 121.966 en hoger € 5,95 € 2,15

Rekentool kinderopvang

De rekentool kinderopvang helpt je om snel en eenvoudig de maandelijkse kosten van kinderopvang te berekenen. Deze kosten zijn afhankelijk van je inkomen en gezinssituatie, en hoeveel kinderopvangtoeslag je mogelijk terugkrijgt van de Belastingdienst. Vul de rekentool in en zie direct hoeveel jij maandelijks betaalt aan kinderopvang. Handig!

Let op: de berekening is een indicatie en kan eventueel afwijkingen van het uiteindelijke bedrag.

Extra informatie

Wij berekenen eerst de kosten per jaar, en verdelen die kosten over 12 maanden. Wij incasseren dus (voorafgaand) aan elke maand, ook tijdens de vakanties.

Toeslagen

Wil je weten of in aanmerking komt? Kijk dan hier op de site van de belastingdienst. De ouderorganisatie Boink geeft ook duidelijke informatie over Kinderopvangtoeslag. Kijk hier op de site van Boink. 

De Kinderopvangtoeslag roept bij veel ouders vragen op. Van de belastingdienst hebben we onderstaande informatie gekregen om te delen. Download de informatie hier:

Kinderopvangtoeslag Vraag en Antwoorden blad

Tegemoetkomingen

Wanneer de ouderbijdrage voor de speelzaal te veel is en je ook geen recht hebt op toeslag kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van de gemeente. Voor meer informatie:

Regelingen en vergoedingen bij een lager inkomen

Gemeente Het Hogeland biedt allerlei vergoedingen en regelingen bij een lager inkomen. Dit doen ze samen met andere organisaties. Voor meer informatie: