Preventie & vroeg-signalering

Dagopvang Uithuizen Kindh

Wanneer je kind extra hulp nodig heeft

Als voorschoolse voorziening spelen we een belangrijke preventieve rol wanneer het gaat om het ontdekken van ontwikkel problemen bij jonge kinderen. Op de baby- en peutergroepen zien onze speciaal opgeleide medewerkers al snel wanneer een kind extra hulp of zorg nodig heeft.

Omdat we intensief samenwerken met verschillende (zorg)instanties, kunnen we jouw kind snel doorverwijzen naar de juiste specialist. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van het CJG of bijvoorbeeld logopedie.

Is jouw kindje (bijna) 2 jaar? Kom gerust eens kijken op een van onze peuterspeelzalen!

VVE Groep

Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) kan je kind dan in aanmerking komen voor VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Je kind krijgt dan een plekje in onze VVE groep.

In onze VVE groep is er veel individuele aandacht zowel voor de kinderen als voor de ouders. We stimuleren je kind op een gerichte en speelse manier zich te ontwikkelen. Zo krijgt hij een sterke basis voor het leren en spelen op de basisschool.

Hierin trekken we samen op met de ouders. Als ouder speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind(eren). Samen kijken we naar op welke gebieden jij of je kind misschien hulp of ondersteuning nodig hebt. Wil je eens komen kijken?

Is jouw kindje (bijna) 2 jaar? Kom gerust eens kijken op een van onze peuterspeelzalen!

Lokaal, toegankelijk en inclusief

Samen spelen zonder drempels, samen leren zonder grenzen.
Wil je meer weten over ons signaleringsbeleid?

Klaar voor de basisschool

De VVE groep bereidt je kind spelenderwijs voor op de basisschool. Wij werken samen met scholen en andere organisaties voor een soepele overgang naar de school van jouw keuze. Wil je weten of jouw kind in aanmerking komt?

Aansluiten bij dagopvang

Wij bieden een compleet kinderopvang pakket mét peuterspeelzaal, dagopvang en BSO. Voor de peuterspeelzaal kun je sinds 2018 ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor vragen hierover kun je altijd bij ons terecht.

Inspectie

Over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport van de onderwijsinspectie dat onze stichting een voorbeeld voor anderen is. We zijn trots op deze prestatie en willen dit graag laten zien!