Veelgestelde vragen

Uitleg & Spelregels BSO & Dagopvang

Dagopvang

Kinderopvang KindH biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang wordt op maat geboden. De minimale afname is één dagdeel, waarbij opgemerkt moet worden dat het voor kinderen prettig is als ze meerdere dagdelen komen om goed te kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers én zich “vertrouwd en thuis” te voelen op de groep. 

Het opvangcontract kan voor 52 weken (schoolweken + vakantieweken) of voor 40 weken (schoolweken) afgesloten worden. In het geval er een contract voor 52 weken wordt afgesloten, wordt er gerekend met 51 weken. Kinderopvang KindH neemt dan de sluitingsweek tussen Kerst en Nieuwjaarsdag voor haar rekening.

Verlengde dagdelen

In het geval u voor 8.00 uur opvang nodig heeft dan kunt u vanaf 7.00 uur gebruik maken van de opvang. In het geval u eerder dan 7 uur opvang nodig heeft, kunnen wij met u verkennen wat de mogelijkheden zijn. De opvang in de middag start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Het is mogelijk om de middag met een half uur te verlengen tot 18.30 uur of met een uur te verkorten tot 17.00 uur of een uur eerder te starten, namelijk om 12.00 uur.

Flexibele opvang in een bundel per maand

Bij afname van flexibele opvang gelden de opvangtijden zoals hierboven vermeld. Echter wekelijks kunnen uw opvangdagen anders zijn. Daarbij geldt dat er per maand een vast aantal uren worden afgesproken die in de maand flexibel kunnen worden ingezet.

Enerzijds biedt deze vorm flexibiliteit in het plannen van de opvang van uw kindje en anderzijds is er een maandelijks eenzelfde factuur en een vaste kinderopvangtoeslag. *

* Deze dient wel aangepast te worden bij de Belastingdienst als het inkomen wijzigt en/of de omvang van het kleinste arbeidscontract wijzigt!

Volledig flexibele opvang

Bij afname van volledig flexibele opvang gelden eveneens de opvangtijden zoals hierboven waarbij geldt dat de opvangvraag varieert per week en per maand.

Peuterarrangement

Kinderopvang KindH biedt peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De opvang wordt geboden in dagdelen van 4 uur. De minimale afname is twee dagdelen, waarbij opgemerkt moet worden dat het voor kinderen prettig is als ze meerdere dagdelen komen om goed te kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers én zich “vertrouwd en thuis” te voelen op de groep. De tijden zijn afhankelijk van de locatie waar de peuteropvang wordt geboden. We sluiten zoveel mogelijk aan de tijden die in de betreffende scholen worden gehanteerd.

Het opvangcontract wordt voor 40 weken (schoolweken) afgesloten. 

Buitenschoolse Opvang

Kinderopvang KindH biedt buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan. Zowel voorschools vanaf 7.00 uur als naschools aansluitend aan de eindtijd van de school tot 18.00 uur. Bij incidentele gevallen waarbij de opvang voorschools eerder dan 7.00 uur nodig is of naschools later dan 18.00 uur, dan is hierin overleg altijd mogelijk.

De minimale afname van de voorschoolse opvang is 1 uur en van de naschoolse opvang is 2 uur aaneengesloten per dagdeel. Daarna kan er met telkens 1 uur verlengd worden tot 18.00 uur.

Buitenschoolse opvang voor de schoolweken inclusief vakanties (52 weken)

Voor het pakket buitenschoolse opvang inclusief vakanties betekent het dat uw kind(eren) het gehele jaar door bij ons opgevangen kan worden. Voor dit pakket wordt de basisprijs betaald en nemen wij de sluitingsweek tussen de kerstdagen en oud- en nieuwjaar voor onze rekening.

Buitenschoolse opvang voor de schoolweken exclusief vakanties (40 weken)

In het geval u alleen opvang voor uw kind(eren) wenst gedurende de schoolweken, dan kunt u een overeenkomst met ons aangaan voor 40 weken.

Buitenschoolse opvang voor de vakantieweken (10 weken)

Ook kunt u met ons een overeenkomst aangaan voor alleen de vakantieweken. Daarbij moet opgemerkt worden dat de week tussen de kerstdagen en oud- en nieuwjaar de opvanglocaties gesloten zijn.

Flexibele buitenschoolse opvang vast in een bundel

Als u op verschillende dagen per week / per maand opvang nodig heeft, dan kunt u kiezen voor een overeenkomst voor flexibele opvang vast in een bundel. De bundel uren wordt voorafgaand aan de opvang vastgesteld met een minimum van 10 uren per maand. Om de opvangvraag zo goed mogelijk te kunnen plannen, is hierbij het verzoek om minimaal 2 weken voor de dag van opvang de aanvraag voor opvang in te dienen via Bitcare. Dan bestaat de meeste kans om een plaatsing te krijgen. Ouder(s)/verzorger(s) met een vast contract hebben een gegarandeerde plaatsing.

Extra opvang naast een lopend contract kan altijd aangevraagd worden via Bitcare of op de groep van uw kind(eren). Voor extra opvang gelden de voornoemde criteria en moet de personele bezetting op de groep ruimte bieden aan het opvangen van een extra kind. De medewerker(s) op de groep kunnen u daarover informeren of u kunt via ons mailadres info@kindh.nl uw aanvraag doen of via Bitcare kunt u een aanvraag indienen.

Volledig flexibele opvang

Bij afname van volledig flexibele opvang gelden eveneens de opvangtijden zoals hierboven waarbij geldt dat de opvangvraag varieert per week en per maand.

Extra opvang

In het geval u naast uw opvangcontract extra opvangdagen nodig heeft, dan kunt u daarvoor een verzoek doen via Bitcare of even vragen aan de groepsleiding op de groep van uw kind. Zij kunnen direct zien of er plaats is op het door u gewenste dag(-deel) en kunnen het ook direct voor u vastleggen.

Kosten voor opvang van kinderen van KindH

Wij berekenen voor u de bruto opvangkosten. Dit zijn niet de kosten die u daadwerkelijk zelf moet bekostigen. De overheid neemt een flink deel van de kosten voor haar rekening. Zo kan gezegd worden dat bij een gezamenlijk gezinsinkomen op jaarbasis tussen € 62.042 en € 65.097 ongeveer €1,96 voor het eerste kind (het kind met de meeste opvanguren) door de ouder(s) zelf betaald moet worden en de rest door de overheid wordt betaald in de vorm van kinderopvangtoeslag (KOT). Voor 3 het 2e kind in hetzelfde gezin komt ca € 0,57 voor rekening van de ouder(s) en het overige gedeelte wordt door de overheid betaald. Voor de buitenschoolse opvang ligt dit nog gunstiger als het kind in de buitenschoolse opvang het 1e kind is waarover de kinderopvangtoeslag wordt toegerekend.

De overheid betaald dus voor een groot gedeelte mee aan de opvang van uw kind(eren). De hoogte van de KOT is afhankelijk van het gezinsinkomen. Op www.toeslagen.nl kunt u op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen en persoonlijke gegevens een berekening van de kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt maken en aanvragen. Advies: aanvraag indienen binnen 3 maanden na start van de kinderopvang. Zo mogelijk eerder als bekend is wanneer uw kind opgevangen moet gaan worden.

Bitcare

Uitleg ouderapp: Bitcare

 

Spelregels gebruik BSO & KDV

Heeft u een opvangwens dat afwijkt van dat wat er geboden wordt, aarzel niet en neem contact met ons op. We weten u vast een passend aanbod te doen. We staan graag voor u klaar!

Aanvullende vragen

Wil je graag iets regelen of heb je een overige vraag voor onze administratie? Bel ons gerust, we staan je graag te woord.

Administratiekantoor KindH: 0595-432603

Uitleg Kinderopvangtoeslag aanvragen

Waar kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Aanvragen kan gratis via www.mijntoeslagen.nl (DigiD code nodig). Hier kun je ook meteen een proefberekening maken.

Wanneer moet ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Vraag de toeslag ruim van tevoren aan, maar uiterlijk twee maanden voordat je kind naar de speelzaal of opvang gaat.

Hoeveel toeslag kan ik aanvragen?

Het aantal uren opvang waarop je recht op toeslag hebt is 140% van je gewerkte uren (contract met het minst aantal uren). Bij een contract van 10 uur per week heb je dus recht op toeslag voor 14 opvanguren. Zorg dat je boven de 140% uitkomt, de extra uren moet je na verrekening zelf alsnog volledig betalen.

Bij twijfel kun je je  jaarsalaris beter iets te hoog inschatten. Je krijgt dan minder toeslag maar de kans dat je moet terugbetalen na de definitieve vaststelling van het inkomen is dan klein, misschien krijgt je nog iets extra.

Ik heb geen recht op toeslag wat moet ik doen?

Wanneer je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan betaal je zelf een ouderbijdrage per maand. De rest van de kosten wordt door KindH bij de gemeente gedeclareerd. Ouders/verzorgers moeten verklaren dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Dat kan met de “verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag”. Deze verklaring hoort bij het contract wat je ondertekent.

Bekijk hier algemene informatie over kinderopvangtoeslag

De speelzaal is te duur voor mij

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost bv. het bezoeken van de peuterspeelzaal. Daarom vergoed de gemeente een gedeelte van de kosten hiervoor in het participatiefonds. Meer informatie kunt u vinden via deze link.

Nu ook toeslag voor de peuterspeelzaal

Met ingang van 1 januari 2018 vallen de speelzalen onder de wet kinderopvang. Dat betekent dat je ook kinderopvangtoeslag kan aanvragen voor de speelzaal. Wil je weten of in aanmerking komt?

Kijk dan hier op de site van de belastingdienst.

 

Kinderopvangtoeslag informatie van de belastingdienst

Onderstaand een aantal documenten en vraag/antwoord pdf’s die de belastingdienst ter beschikking heeft gesteld.

Kinderopvangtoeslag Campagne 2020
Infographic Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag Vraag en Antwoorden pdf

 

Aanvullende vragen

Wil je graag iets regelen of heb je een overige vraag voor onze administratie? Bel ons gerust, we staan je graag te woord.

Administratiekantoor KindH: 0595-432603