Voor Ouders

Peuters zitten in de kring en klappen

Informatie voor ouders

KindH is er ook voor de ouders. Wij werken intensief samen met allerlei instanties en scholen om een optimale opvang en zorg te regelen voor je kindje. Dit kan natuurlijk alleen als jij als ouder hier ook in betrokken wordt.

We besteden extra aandacht aan haal- en brengmomenten, we monitoren de voortgang van de kinderen en bespreken dit regelmatig in oudergesprekken en ouderavonden. Daarnaast organiseren we regelmatig thema-avonden, inloop spreekuren en ouderavonden. Hier kun je terecht met al je vragen over opvoeden, zoals bijvoorbeeld jaloers zijn, moeilijk eten en de ontwikkeling van je kind.

Op deze pagina vind je alle informatie over onze organisatie die belangrijk kan zijn voor ouders. Heb je nog vragen of mis je iets?

Oudercommissie

Elke peuterspeelzaal heeft een oudercommissie, hierin zitten ouders van peuters. Zij organiseren acties, doen boodschappen, knappen kleine klusjes op en ondersteunen op die manier de leidster.

Wil je weten wat we allemaal doen?

Vakantierooster

We houden ons aan de vakantietijden zoals deze zijn vastgelegd voor noord-nederland.

In sommige gevallen wijken scholen hier vanaf of hebben scholen eigen marge-dagen. In deze gevallen bieden we maatwerk opvang, zowel voor BSO als dagopvang.

Bitcare

We houden de voortgang van de ontwikkeling van je kindje bij in Bitcare. Dit is een beveiligde omgeving speciaal bedoeld voor oudercommunicatie.

Zo weten we zeker dat we niets missen en dat jouw informatie veilig wordt opgeslagen.

Pedagogisch Beleid

Het beleid van onze dagopvang is officieel vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Dit plan is samen met ouders, ons team en bestuur gemaakt.

Ieder jaar kijken wij of het plan nog steeds past bij de wensen van ouders, team en kinderen. En als het nodig is passen we het plan aan.

Rapportages

De onderwijsinspectie heeft onze stichting geïnspecteerd en over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport dat het een voorbeeld voor anderen is.

Daar zijn we best trots op, en we willen die beoordeling graag met u delen.

Klachten

Onze organisatie is nu al 3 jaar op rij volledig klachtenvrij. Hier zijn we natuurlijk erg trots op, we doen er dan ook alles aan om het onze kinderen, personeel en ouders naar de zin te maken.

Toch een klacht? Bekijk dan wat je kunt doen.

Wij werken samen met o.a