Oudercommissie

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderopvang/peuterspeelzaal. Ze organiseren onder andere acties, knappen kleine klusjes op en ondersteunen de pedagogisch medewerker daar waar nodig is. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 à 3 leden en heeft maximaal 5 leden per locatie.

Vanuit de oudercommissie zit(ten) er 1 à 2 ouder/ouders in de centrale oudercommissie. De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen op de kinderopvang/peuterspeelzaal. Het is belangrijk dat de oudercommissie weet wat er onder ouders leeft en dat ouders de oudercommissie weten te vinden. Naast de communicatie met ouders, communiceert de centrale oudercommissie met de organisatie van KindH.

Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de kinderopvang/peuterspeelzaal te behouden en te verbeteren.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de oudercommissie van de  locatie van uw kind? Dan kunt u contact opnemen via de telefoon: 0595 432603 of mailen naar: info@kindh.nl

Lees hier de brochure De Oudercommissie van de BOinK

Acties

Elke peuterspeelzaal organiseert een aantal acties per jaar. Van de opbrengst wordt speelgoed aangeschaft of er wordt gespaard voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel. De oudercommissie organiseert de acties en doet daarbij een beroep op alle ouders. Per actie wordt aangegeven waarvoor deze actie is. Doe dus mee zodat elke actie een succes wordt!