Over Ons

Kind op de glijbaan in de VVE groep

Van peuterspeelzaal naar volledige en inclusieve kinderopvang (0-13)

We zijn begonnen als peuterspeelzaal en bestaan in die vorm in 2020 al 50 jaar. De laatste jaren is de vraag van ouders echter veranderd en merkten we dat de peuterspeelzaal weliswaar nog goed aansluit bij school, maar niet meer bij de vraag naar kinderopvang.

In 2018 is ook de regelgeving voor peuterspeelzalen veranderd. Zij vallen nu ook onder de wet kinderopvang en ouders kunnen dus ook voor de speelzaal toeslag aanvragen.

Onze stichting is toen begonnen met het aanbieden van een compleet kinderopvang pakket voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onder de naam KindH bieden we deze opvang aan op 9 locaties in de gemeente Het Hogeland.

Onze missie is dat ieder kind kan spelen en leren zonder drempels. Daarom bieden wij als kinderopvang organisatie in Het Hogeland inclusieve kinderopvang. Daarnaast hebben we vanuit onze achtergrond als peuterspeelzaal zeer veel ervaring met het aanbieden van vroeg- en voorschoolse educatie. Al onze pedagogisch medewerkers zijn VVE-geschoold en gespecialiseerd in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Onze opvang, VVE-programma’s en extra zorgbegeleiding maakt dat we voor ieder kind aansluiten bij zorg, thuis en school.

Wij zijn er daarnaast ook voor de ouders. We besteden extra aandacht aan haal- en brengmomenten, we monitoren de voortgang van de kinderen en bespreken dit regelmatig in oudergesprekken en ouderavonden. Nieuwsgierig naar wat we allemaal doen?

Ons team

We werken met een hecht team van vaste pedagogisch medewerkers. Centraal bij het bieden van emotionele veiligheid is een warme en vertrouwde relatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Hierbij vinden we het belangrijk dat er zoveel mogelijk vaste medewerkerszijn en dat er, zo mogelijk, een vaste kern van kinderen in een stamgroep is.

Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve vaardigheden, hebben oog voor verschillen tussen de kinderen, hebben aandacht voor ieder kind afzonderlijk én voor de groep als geheel.

Wij werken samen met o.a

GGD Groningen

Voor ouders

Stichting KindH is er ook voor de ouders! Daarom organiseren we regelmatig ouderavonden en oudergesprekken en bieden we ondersteuning waar nodig.

Ook besteden we veel aandacht aan het halen en brengen van de kinderen. Er is ruim tijd voor vragen of een praatje. Dit vinden we net zo belangrijk als het bieden van goede kinderopvang.

Beleid

Het beleid van onze dagopvang is officieel vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Dit plan is samen met ouders, ons team en bestuur gemaakt.

Ieder jaar kijken wij of het plan nog steeds past bij de wensen van ouders, team en kinderen. En als het nodig is passen we het plan aan.

Rapportages

De onderwijsinspectie heeft onze stichting geïnspecteerd en over het onderdeel ontwikkeling, begeleiding en zorg staat in het rapport dat het een voorbeeld voor anderen is.

Daar zijn we best trots op, en we willen die beoordeling graag met u delen.