Klachten

Wanneer je een klacht hebt, kun je terecht bij de leidster, de coördinator of het bestuur. Stichting KindH zal de klacht zorgvuldig onderzoeken. We houden je op de hoogte van de voortgang van de behandeling en zullen de klacht zo spoedig mogelijk afhandelen. Dit zullen wij uiterlijk binnen zes weken na het (schriftelijk) indienen van de klacht doen. Ook onze reactie zal schriftelijk zijn, waarbij wij bij te treffen maatregelen aan zullen geven binnen welke termijn die worden uitgevoerd.

De coördinator is bereikbaar op telefoonnummer 0595-432603.
Je kunt ook mailen naar coordinator@kindh.nl.
Een mail voor het bestuur kan naar bestuur@kindh.nl.

Je kunt ook met je klacht terecht bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Stichting KindH (vroeger SPGE) is daarbij aangesloten. Op elke peuterspeelzaal vind je informatie over hoe je een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in kunt indienen.

 

Contactgegevens geschillencommissie

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
Tel. 0900-1877
info@klachtenloket-kinderopvang.nl
www.degeschillencommissie.nl

 

Klachtenvrij

We doen er altijd alles aan om het iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie rapporten en beoordelingen. Waaronder ook voor de vierde keer op rij klachtenvrij!

Klik hier voor de brief klachtenvrij 2022
Klik hier voor de brief klachtenvrij 2019
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2018
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2017
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2017
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2016.
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2016.
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2014.
Klik hier voor de brief Klachtenvrij 2014.
Klik hier voor het Klachtenjaarverslag 2013 inclusief de brief Klachtenvrij 2013.