Laagdrempelige, toegankelijke en inclusieve kinderopvang bij jou in de buurt

Wij bieden uitgebreide dagopvang & voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Bekijk al onze locaties Direct inschrijven

Dagopvang bij KindH

Dagopvang

Wij bieden gestructureerde dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Vanaf 2 jaar kan dit worden gecombineerd met onze peuterspeelzaal.

We zijn als organisatie gespecialiseerd in inclusieve lokale opvang, zorg en educatie van jonge kinderen.

Illustratie BSO KindH

BSO

Onze BSO’s sluiten op al onze locaties aan bij school en dragen op deze manier bij aan de realisatie van een integraal kindcentrum, óók in de kleinere dorpskernen.

Kinderen worden aansluitend aan school met leeftijdgenoten opgevangen.

Dagopvang bij KindH

Voor-, tussen- en naschools

Aansluitend bij thuis en school bieden wij flexibele voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen.

Kinderen worden in een vertrouwde omgeving opgevangen. We bieden sterke ondersteuning op het gebied van extra zorgbehoefte van het kind.

Altijd in de buurt

Elke dag spannen wij ons in om onze opvang lokaal aan te kunnen bieden.
We werken daarvoor veel samen met andere organisaties. Zo zorgen we er voor dat onze opvang altijd dichtbij, kleinschalig en inclusief kan zijn.