Voor- en naschoolse opvang (4-13jr)

Foto van kinderen die worden voorgelezen op de peuterspeelzaal

Opvang voor schooltijd

Soms kun je je kinderen niet zelf naar school brengen. Bijvoorbeeld wanneer je zelf al vroeg op je werk moet zijn. Daarom bieden we als onderdeel van onze BSO ook flexibele voorschoolse opvang (VSO).

Vanaf 07:00 is onze VSO geopend. In de ochtend is het programma rustig. Er is tijd voor boekjes lezen, kleuren of (buiten) spelen. Onze pedagogisch medewerker brengt je kind daarna naar de klas.

Onze BSO (en dus ook VSO) is flexibel van opzet. Je kunt al gebruik maken van onze VSO vanaf 1 uur per week. Ook bieden we een 0 uren contract voor wanneer je maar af en toe opvang nodig hebt.

Leerzaam uitstapje met de BSO

Opvang na schooltijd

Vanuit onze BSO’s bieden we flexibele naschoolse opvang (NSO). Aansluitend aan school wordt je kind samen met de andere kinderen opgevangen door onze pedagogisch medewerker.

Na schooltijd is er genoeg tijd voor leuke activiteiten. Samen (buiten) spelen, knutselen en spelletjes doen. Ook eten we een gezond tussendoortje en soms maken we een (natuur)wandeling of een uitstapje.

Wil je kind graag samen spelen met een vriendje of vriendinnetje op de NSO? Dat kan bij ons, in overleg met de pedagogisch medewerker en afhankelijk van de bezetting kun je dit regelen.

Naschoolse opvang kan al geregeld worden vanaf 2 uur per week. Ook kun je wanneer je maar af en toe opvang nodig hebt, gebruik maken van een 0 uren contract of onze incidentele opvang zonder contract.

Meer over onze BSO

We bieden voor- en naschoolse opvang aan als onderdeel van onze BSO.
Onze opvang is altijd flexibel en dichtbij. Meer weten?