Wethouder Karen Hansems van de gemeente Het Hogeland heeft woensdag 17 februari 2024 het eerste Nijntje beweegpakket overhandigd op de kinderopvanglocatie KindH in Uithuizen (foto). In dit pakket zit materiaal om een leuke en creatieve beweegles te geven. Er zitten onder andere ballen, pittenzakjes, springtouwen, ringen, balanceerbollen en een Nijntje lessenreeks in. De kinderen hebben direct het materiaal kunnen gebruiken en hebben een leuke beweegochtend gehad.

Vanuit het programma van het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Het Hogeland is stimulatie van bewegen van het jonge kind een pijler. Voor peuters is hiervoor door de KNGU een programma van Nijntje Bewegen ontwikkeld. Pedagogisch medewerkers van de verschillende kinderopvangorganisaties in de Gemeente kunnen worden opgeleid. Het doel is op zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties in het Hogeland de peuters tijdens peuterspeelzaaltijd/kinderopvangtijd door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers te laten bewegen. In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma kunnen de kinderen naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Alle basisonderdelen van het bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Na het doorlopen van de lessen zal er een feestelijke afsluiting plaatsvinden met ouders/verzorgers en ieder kind ontvangt het Nijntje Beweegdiploma.

Inmiddels hebben 34 pedagogisch medewerkers van de verschillende kinderopvangorganisaties in de gemeente de cursus Nijntje Beweegdiploma gevolgd. De cursus ging over het belang van gevarieerd bewegen en hoe je dit praktisch kunt toepassen in het dagritme. De 10 basisvormen van bewegen kwamen uitgebreid aan de orde en de deelnemers konden zelf hun creativiteit toepassen in het bedenken van leuke en leerzame oefeningen. Binnenkort wordt een volgende cursus gehouden om meer pedagogisch medewerkers in de gemeente te scholen. Na afloop van de cursus ontvangt iedere locatie van de deelgenomen kinderopvangorganisaties een Nijntje Beweegmateriaal pakket.

Met het programma kunnen de kinderopvangorganisaties in het Hogeland actief bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde, sportieve en vaardige generatie. De cursus Nijntje Beweegdiploma en het Nijntje Beweegmateriaal pakket worden georganiseerd in samenwerking met Beweegteam Het Hogeland, Huis voor de Sport Groningen, Lokaal Sportakkoord Het Hogeland en St. kinderopvang KindH.