De SPGE is de aangewezen partner voor het opzetten en uitvoeren van de Buitenschoolse opvang in de Nieuwe School. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang, het streven is dat de BSO van start kan gaan zodra de eerste basisschool de overstap naar de NSU heeft gemaakt. Onze missie is binnen de vertrouwde schoolomgeving van het kind, buiten de schooltijden om, een huiselijke sfeer creëren waar het kind zich veilig en geborgen voelt.

Op de BSO zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die voor en na schooltijd de opvang kunnen verzorgen voor leerlingen van de basisscholen. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vraag die er is zullen we binnenkort een enquête via de school van uw kind versturen, waarin u kunt aangeven wat uw wensen en behoeftes betreffende de BSO zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Marjan Veldman, coördinator BSO van de SPGE. Zij is te bereiken via coordinatorbso@bsohethogeland.nl