Anneke Sijpkens (Peuterspeelzaalwerk De Marne), de leidsters Susan Haaksma en Jolanda Hemmes en interim coördinator Alies Kap staan de Ommelander Courant te woord in een artikel over het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Eemsmond en De Marne.

“De peuterspeelzalen krijgen een steeds belangrijker rol omdat het wordt gezien als een eerste opstap naar het leven op school en daar wil men de peuter zo goed mogelijk op voorbereiden. Daarbij is het ook van groot belang dat ze een zo goed mogelijk basis krijgen van alle ontwikkelingsgebieden door middel van onder andere taalstimulatie. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met letters.”

Publicatie op 14 juni in de Ommelander Courant.