Dinsdag 28 maart 2017 hebben de peuterleiders van het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Eemsmond en De Marne de training taal- en interactie vaardigheden (TINK) afgesloten. Hoe lok je taal en interactie uit bij de peuters en hoe stimuleer je onderlinge gesprekjes? Peuterleidsters zorgen altijd voor een warme, veilige en uitdagende omgeving en proberen de ontwikkeling van peuters te stimuleren. In training werd ingezoomd op interactievaardigheden als positieve sensitiviteit, respect voor de automie van het kind, grenzen stellen, informeren en uitleggen en het begeleiden van positieve interacties tussen de peuters. De leidsters waren erg enthousiast over de acht intensieve trainingsavonden. De training heeft nieuwe inzichten gegeven die zeker op de speelzaal in praktijk zullen worden gebracht. Het peuterspeelzaalwerk in Eemsmond en De Marne hebben de training gezamenlijk georganiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de het peuterspeelzaalwerk in de Marne en in Eemsmond.